Wrocławskie Forum Sportu i Zdrowia: Przyjdź i zdecyduj o strategii rozwoju Wrocław 2030

13123175_1012592518827555_564896602053798878_oUczestnicy warsztatów i paneli dyskusyjnych przyczynią się do stworzenia strategii rozwoju Wrocław 2030. Organizatorzy zapraszają 14 maja do siedziby 3M Service Center EMEA sp. z o.o.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9:00 w 3M Service Center przy ul. Dubois 41 (parter). Wstęp wolny. Musisz jedynie zarejestrować się na stronie www.wroclaw.pl/2030

Tym razem Wrocławskie Forum będzie podzielone na dwie części. Rejestrując się w serwisie evenea możesz wybrać, czy chcesz uczestniczyć w całym spotkaniu, czy w jednej jego części: poświęconej zdrowiu publicznemu albo poświęconej sportowi.

W pierwszej części spotkania, wspólnie z ekspertkami i ekspertami oraz wrocławianami, zastanowimy się nad celami polityki miejskiej w obszarze zdrowia publicznego. Postaramy się wskazać wyzwania, jakie stawiają nam przemiany cywilizacyjne, podejmiemy próbę zdefiniowania narzędzi, przy pomocy których miasto może wpływać na poprawę stanu zdrowia.

W drugiej części spotkania skupimy się na sporcie. Spróbujemy znaleźć odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in.: czy miasto powinno wspierać organizację dużych imprez sportowych, czy powinno finansować profesjonalne kluby sportowe? Po serii prelekcji odbędą się warsztaty: w mniejszych grupach zastanowimy się nad sportem akademickim, infrastrukturą sportową, czy rekreacją i sportem amatorskim.

Wrocławskie Fora mają zawsze dwóch/dwoje współprowadzących: jednego ze strony społecznej, drugiego z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tym razem stronę społeczną reprezentuje Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassale’a. Natomiast UM Wrocławia reprezentować będą Renata Mauer-Różańska, miejska radna i Piotr Mazur – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji.

Efekty Wrocławskiego Forum Zdrowia i Sportu zostaną wykorzystane w pracach nad nową strategią Wrocław 2030.

 

Plan spotkania

9.15 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40 Przywitanie uczestników i rozpoczęcie forum

Panel I: Zdrowie

9.40 – 9.55 Wstęp do dyskusji o zdrowiu publicznym. Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, współautor książki „Zdrowie. Przewodnik Krytyki Politycznej”

9.55 – 10.10 Wsparcie zdrowia publicznego przez Wrocław. Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia

10.10-10.20 Przerwa

10.20 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.50 Przerwa

Panel II: Sport

11.50 – 12.00 Wprowadzenie do drugiej części

12.00 – 12.15 „Sport jako stymulator zachowań zdrowotnych człowieka”. Prof. Ryszard Bartoszewicz, Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław

12.15 – 12.30 Duże imprezy sportowe. Znaczenie dla miasta i jego promocji. Piotr Mazur, Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia

12.30 – 12.35 Sport profesjonalny, jego znaczenie w systemie sportu. Wpływ na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Źródło finansowania i współpraca z samorządami. Jacek Grabowski, Prezes Zarządu Impel Volleyball S.A.

12.35 – 12.50 Aktualna struktura wydatków Gminy Wrocław na sport. Piotr Mazur Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Wrocławia

12.50 – 13.00 Przerwa