Wrocławskie Forum Odry

Data wydarzenia

Miejce

Strona wydarzenia

city-215965_640Przyjdź porozmawiać o nabrzeżach i potencjale rzeki w mieście. Odra i rzeka Oława czekają na nowe inwestycje. Wnioski wypracowane podczas Wrocławskiego Forum Odry zostaną wykorzystane w pracach nad nową strategią rozwoju miasta Wrocław2030. Spotkanie już 19 marca 2016.

Wszyscy mieszkańcy miasta zaproszeni są do rozmowy, której tematem będzie znalezienie nowych rozwiązań dla nabrzeży rzek. Uczestnicy zostaną zapytani o to, co chcieliby robić nad rzeką – odpoczywać? Uprawiać sporty wodne? Rozwijać żeglugę lub przemysł? Dzięki odpowiedziom na te pytania uda się zaplanować nowe funkcje i przywrócić mieszkańcom tereny nadrzeczne, jako jeszcze lepsze miejsca rekreacji, czy pracy.

Forum ruszy 19 marca o godzinie 9:00 w 3M Service Center EMEA, przy ul. Dubois 41 (parter). Wstęp wolny. Każdy uczestnik musi jedynie zarejestrować się, uzupełniając formularz, który znajduje się na stronie: www.wroclaw.pl/odra.

Forum będzie miało dwa bloki tematyczne. Wypełnią je wystąpienia ekspertów. Po każdym z bloków przewidziana jest godzinna dyskusja otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
Każde forum poprowadzi dwoje współprowadzących. Jeden reprezentuje samorząd gminny, drugi – środowiska niezwiązane z samorządem. Wrocławskie Forum Odry poprowadzą prof. Alina Drapella-Hermansdorfer z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tomasz Ossowicz z Biura Rozwoju Wrocławia.

PROGRAM:
➡ 9.00-9.15 Rejestracja uczestników
➡ 9.15-9.30 Powitanie
Rafał Olejniczak, dyrektor generalny, 3M Service Center EMEA sp. z o.o.
Wprowadzenie
prof. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. Tomasz Ossowicz
CZĘŚĆ I
➡ 9.30-9.45 Anna Smolińska, Mateusz Majka, Marta Ścigała (Biuro Rozwoju Wrocławia), Życie nad rzekami – urbanistyka dolin rzecznych
➡ 9.45-10.00 Wioletta Wrona-Gaj, Rzeka w mieście
➡ 10.00-10.15 Joanna Stańczyk, Nabrzeża Odry
➡ 10.15-10.30 prof. Alina Drapella-Hermansdorfer, Nie tylko Odra, czyli o nabrzeżach innych rzek
➡ 10.30-12.00 Zgłaszanie postulatów i dyskusja
W trakcie: głos przygotowany Stanisław Januszewski, Otwarte Muzeum Odry
➡ 12.00-12.30 Przerwa kawowa
CZĘŚĆ II
➡ 12.30-12.45 Paweł Borowski( Urząd Żeglugi Śródlądowej) Żegluga towarowa
➡ 12.45-13.00 Tomasz Kurzewski, Żegluga turystyczna
➡ 13.00-13.15 Wojciech Nowak, Paweł Rańda, Sport na rzekach
➡ 13.15-13.30 Ryszard Majewicz, dr Paweł Ogielski, Żegluga pasażerska
➡ 13.30-14.45 Zgłaszanie postulatów i dyskusja
➡ 15.00 Zakończenie forum

Do maja 2015 roku w ramach tego projektu zorganizowano seminarium o demografii. Jego uzupełnieniem była debata o imigrantach (wrzesień 2015). Za nami także: Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska, Wrocławskie Forum Transportu i Mobilności, Wrocławskie Forum Mieszkalnictwa, Wrocławskie Forum Gospodarki, Wrocławskie Forum Planowania Przestrzennego.