Wyspy i kładki będą odnowione. Nabrzeża Odry piękniejsze w ciągu czterech lat

Miasto planuje szereg inwestycji w programie rewitalizacji przestrzeni publicznej, z naciskiem na zieleń miejską, wyspy, kładki. W sumie na ten cel trafi 45 milionów złotych.

Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na zamontowanie monitoringu na Wyspie Słodowej. Już teraz z pieniędzy odnowiono tereny Nadodrza. W planach jest również remont Promenady Staromiejskiej, czy też iluminacje wybranych obiektów.

To jednak nie koniec. Odnowiony zostanie również zbiornic „C” w Fosie miejskiej, pod mostem Szczytnickim powstanie kładka rowerowa, z kolei przy Zwierzynieckim kładka pieszo-rowerowa. Ponadto rewitalizacji zostaną poddane parki – część Grabiszyńskiego, Zachodniego, szereg skwerów i zieleńców.

Pieniądze z inwestycji będą służyć również upiększaniu miasta – między innymi poprzez budowę i obsługę iluminacji. Oświetlona zostanie między innymi Kładka Muzealna. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2017 roku.