Wzdłuż Odry będzie bardziej zielono. Miasto posadzi drzewa

Podczas remontu Wrocławskiego Węzła Wodnego sporo drzew z nabrzeża zostało wyciętych. Po modernizacji miasto zapowiedziało posadzenie dużo większej liczby drzew. Brzegi Odry do 2017 roku mają się zazielenić.

Nowe drzewa są sadzone już teraz, a nabrzeża Odry zazielenią się w pełni w 2017 roku. Warto też zaznaczyć, że dotychczasowe wycinki były związane z remontem węzła, a korzenie drzew niszczyły mury oporowe oraz fragmenty umocnień wałów. Nowe drzewa mają być sadzone zgodnie z planem i znajdą się pod stałą opieką, dzięki czemu zniknie ryzyko, że rośliny będą rosły przypadkowo.

Plan nasadzeń nowych drzew podzielony jest na dwie strefy. Pierwsza obejmie tereny do 150 metrów w okolicy brzegu rzeki, druga – 300 metrów. Ponadto tereny zostały podzielone ze względu na rodzaj – bulwar, promenada, park czy skwer. Tylko na bulwarach pojawi się ponad 1800 nowych drzew, w tym 41 przy ulicy Joliot-Curie oraz około 15 przy bulwarze Kaczyńskich na tyłach Urzędu Wojewódzkiego.

130 drzew posadzonych zostanie przy ulicy Kanałowej, ulice Jaracza, Długa i Bydgoska wzbogacą się o kolejne 455 drzew. Zieleni przybędzie w Parku Swojczyckim i w Dąbskim w okolicy „Teków”. Do samego ZOO trafi 60 nowych drzew. W parkach pojawi się ich blisko 700.

W sumie do roku 2017 tylko w korytarzu Odry przybędzie 3316 nowych drzew w 78 lokalizacjach – mówi Tomasz Ossowicz, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

Sadzone będą w dużej mierze drzewka liściaste – dęby, lipy, czy klony.