Zabytkowe bulwary będą odnowione

Zabytkowe bulwary Odry Śródmiejskiej zostaną uporządkowane i przywrócone do właściwego stanu technicznego. Modernizacja bulwarów odry śródmiejskiej będzie kosztowała 54 448 495,15 zł. Roboty potrwają dwa lata. Wszystko w ramach projektu pt. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”.

Prace budowlane będą prowadzone na odcinku Odry Śródmiejskiej, czyli w obrębie zabytkowego centrum Wrocławia. Znajdują się tam zarówno ubezpieczone brukiem skarpy, jak i kamienne lub ceglane mury oporowe. Na odcinku poniżej mostów Mieszczańskich na Odrze Północnej i mostów Dmowskiego na Odrze Południowej, do ujścia do Starej Odry są także nabrzeża portowe i stoczniowe.
Mury oporowe powstawały 200 i więcej lat temu, a w przypadku murów przy Wzgórzu Polskim i wzdłuż Ostrowa Tumskiego założenia konstrukcyjne sięgają XVI wieku. Część skarp porośnięta jest drzewami, których system korzeniowy niszczy istniejące ubezpieczenia. Stan techniczny murów oporowych jest zły, zarówno pod względem materiałowym, jak i technicznym.

Zabytkowe bulwary Odry Śródmiejskiej zostaną uporządkowane i przywrócone do właściwego stanu technicznego w celu zabezpieczenia wyjątkowo cennej zabudowy mieszkaniowej i zabytkowego centrum miasta. Ponad to na wybranych odcinkach modernizowanych murów oporowych Odry Śródmiejskiej zostaną osadzone rurki drenarskie dla jaskółek brzegówek i umożliwiające powstanie kolonii lęgowych tego gatunku wzdłuż modernizowanego odcinka rzeki.