Zbudują nowe wały i mosty, a wrocławianie będą bezpieczniejsi

umowy_dzmiuw

fot. DZMIUW

Wkrótce ruszy budowa kanału ulgi dla rzek Odry i Widawy oraz przebudowa ponad 45 km wałów i kilkunastu obiektów, w tym kilku mostów. Łączna wartość wszystkich prac, którymi podzielą się dwie firmy, to ponad 373 mln złotych.

Pod koniec września podpisano dwa kontrakty w ramach budowy kanału ulgi Odra-Widawa, czyli jednego z komponentów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Zbudują wały i nowe mosty

Pierwsza umowa dotyczy odcinka od przelewu Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego. Kontrakt zrealizuje Skanska za ponad 225 mln złotych.

Obejmie on m.in. budowę nowych wałów przeciwpowodziowych i przebudowę części już istniejących odcinków wałów.

W miejsce przeznaczonego do wyburzenia i rozebrania istniejącego starego jazu zostanie wybudowany nowy jaz. Lewostronną część przelewu będzie stanowił jaz klapowy 3-przęsłowy, wyposażony w zamknięcia klapowe napędzane siłownikami hydraulicznymi, a prawostronna część przelewu będzie to jaz stały. Ponadto, znajdujący się w środkowej części przelewu przepust melioracyjny zostanie wyremontowany, a przyczółek lewy jazu zostanie połączony szczelnie z wałem – wyliczają przedstawiciele firmy Skanska.

W ramach inwestycji powstaną też nowe mosty drogowe i kolejowy.

Drogowe mosty Bolesława Krzywoustego (południowy i północny) zostaną rozebrane, a w ich miejscu powstaną nowe. Rozebrany zostanie także żelbetowy trójprzęsłowy most Swojczycki – na jego miejscu też powstanie nowy obiekt, dłuższy i o innym układzie podpór.

Rozbiórce i odbudowie zostanie poddany również wiadukt, przez który przechodzi linia kolejowa 292 Jelcz – Wrocław Osobowice.

To kolejna inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, którą realizujemy w ramach modernizacji systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego – mówi Paweł Górecki, menadżer projektu w Skanska.

Prace potrwają do września 2016 roku.

Obecnie firma realizuje jeszcze dwie inwestycje w tym zakresie, tj. modernizację 8 odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia i obwałowań Kotowice Siedlce.

Drugi kontrakt obejmuje odcinek rzeki Widawa od mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego do ujścia do Odry. Zrealizuje go za blisko 159 mln złotych firma Mota – Engil Central Europe.

Etap ten przewiduje budowę i przebudowę ponad 29 km wałów przeciwpowodziowych, trzech mostów oraz przylegającej infrastruktury drogowej – wyliczają przedstawiciele wykonawcy. Prace mają potrwać także dwa lata.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego razem z budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny tworzy największy projekt hydrologiczny w Polsce i jest realizowany za 2,5 mld złotych.