Błękitna Wstęga Odry na koniec sezonu żeglarskiego

We Wrocławiu sezon żeglarski zakończą regaty Błękitna Wstęga Odry/Puchar Prezesa WrOZŻ odbędą się 22 i 23 października 2011 na akwenie Zimowiska Barek I, przystań UKS Żeglarz, ul. Osobowicka 70 (oraz, jeśli ze względu na ilość startujących zajdzie taka potrzeba, również na Zimowisku Barek II).

Mimo, iż za oknem coraz chłodniej, chcemy zachęcić Was do startu w tych zawodach – sportowe emocje na pewno rozgrzeją wszystkich żeglarzy.

W sobotę po zakończeniu wyścigów na Przystani Fundacji Hobbit, ul. Połbina 1 o godzinie 16.30, odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Sobota 22 i niedziela 23 października 2011 r,
Regaty o Błękitną Wstęgę Odry – dla łodzi typu Optimist, Cadet, Europa, Laser, OK Dinghy –
zostaną rozegrane na Zalewie „Osobowice 1” we Wrocławiu;

Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ – dla łodzi typu Omega i kabinowych – zostaną rozegrane
na Zalewie „Osobowice 1” albo na Zalewie „Osobowice 2” we Wrocławiu (w zależności
od warunków hydrometeorologicznych oraz liczby zgłoszonych łodzi).

2. ORGANIZATORZY

Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, UKS „Żeglarz” Wrocław, Fundacja „Hobbit”.

3. BIURO REGAT

Biuro regat mieści się na przystani żeglarskiej UKS Żeglarz, Wrocław, ul. Osobowicka 70.

4. STARTUJĄCE KLASY

Regaty o Błęklitną Wstęgę Odry:
– Optimist A
– Optimist B
– Cadet
– Europa
– OK Dinghy
– Laser R
pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie.

Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ:
– Omega
– Omega Sport
– kabinowe
oraz w każdej innej klasie w której zostaną zgłoszone co najmniej 3 łodzie.
Minimalna liczebność załóg: Omega i Omega Sport – 3 osoby, kabinowe – 2 osoby.

5. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, przepisami
klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi i oficjalnymi komunikatami
Komisji Sędziowskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Instrukcją Żeglugi a niniejszym
zawiadomieniem, Instrukcja Żeglugi będzie nadrzędna. Instrukcja żeglugi będzie wywieszona
w dniach regat na przystani UKS Żeglarz.

W regatach stosowany będzie System Małych Punktów. Punktacja będzie prowadzona osobno
dla każdej klasy łodzi.

W regatach o Błękitną Wstęgę Odry (Optimist, Cadet, Europa, Laser, OK. Dinghy) przewiduje
się rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.

W regatach o Puchar Prezesa WrOZŻ (Omega, kabinowe itp.) przewiduje się rozegranie
5 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.

Start do pierwszego wyścigu nastąpi w sobotę 22 października 2011 r. o godz. 11:00.

Następne według komunikatów Komisji Sędziowskiej. Start do ostatniego sobotniego wyścigu
przewiduje się o godz. 14.00.

Zakończenie regat przewidujemy w niedzielę 23 października około godz. 13:00
Ogłoszenie wyników regat i wręczenie nagród nastąpi 23 października około godz. 15:00
na przystani UKS „Żeglarz”..

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w pierwszym dniu regat w godz. 09:00 – 10:00
w Biurze Regat na przystani żeglarskiej UKS „Żeglarz” przy ul. Osobowickiej 70 we Wrocławiu.
Tam także można dokonać wodowania łodzi.

Zgłoszenie będzie przyjęte po przedstawieniu następujących dokumentów:
– aktualne badania lekarskie,
– ubezpieczenie OC (lub podpisanie stosownego oświadczenia),
– dokument rejestracyjny łodzi.

Zgłoszeń można dokonać zbiorczo dla wszystkicj łodzi z kłubu biorącego udział w regatach.

7. WPISOWE

Wpisowe nie będzie pobierane

8. NAGRODY

Za zajęcie od I miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej z klas łodzi zostaną wręczone
puchary i dyplomy.
Zwycięskie załogi łodzi klasy Omega i kabinowych otrzymają „Puchar Prezesa WrOZŻ”.
Wszyscy uczestnicy regat otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Ubezpieczenie, odpowiedzialność za szkody.
Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody jakie wynikną w trakcie regat
z ich winy. Sternicy łodzi bądź kierownicy ekip muszą podpisać stosowne oświadczenie. Zalecane
jest ubezpieczenie OC.

Po zakończeniu sobotnich wyścigów 22 października 2011 r. o godz. 16.30 na terenie przystani
Klubu Żeglarskiego „Wyspy Zaczarowane” (przy Fundacji Hobbit) przy ul. Połbina 1 odbędzie się
uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2011. Podczas uroczystości zakończenia sezonu
żeglarskiego nastąpi ogłoszenie wyników wyścigów sobotnich.
Zapraszamy wszystkich żeglarzy do wzięcia udziału w regatach
i uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego 2011.

Organizatorzy