Fundacja OnWater

Fundacja OnWater przygotowała warsztaty Mała Szkutnia i namiot multimedialny Szlakiem Odry.

Mała Szkutnia to warsztaty dla całej rodziny prowadzone przez grupę animatorów ze Stowarzyszenia Sztuki SZUM, których uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać oryginalne modele łódek z kory, płótna, patyków i sznurków z użyciem wyselekcjonowanych, ekologicznych i bezpiecznych dla dzieci materiałów. Gotowe statki będą wodowane w specjalnych basenach.

Z kolei w specjalnie przygotowanym namiocie multimedialnym „Szlakiem Odry” będzie można obejrzeć prezentacje unikalnych archiwalnych pocztówek z Wrocławia i wysłuchać krótkich wykładów związanych z historią Odry oraz Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zostanie również zaprezentowany Szlaku Odry, który powstał w zeszłym roku w ramach jednego z projektów Fundacji OnWater.pl. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników zostaną udostępnione reprodukcje starych pocztówek. Na ich podstawie uczestnicy będą tworzyć swoje autorskie projekty, używając technik kolażu, kolorując, rysując, wycinając i klejąc.