Jak zacząć przygodę z żeglarstwem? Poradnik

żeglarstwo

fot. Arthur Weill/ CC / unsplash.com

By zostać żeglarzem wcale nie trzeba mieszkać na Mazurach, ani zaczynać budować łodzi już w dzieciństwie. Warto natomiast umieć myśleć analitycznie, podejmować decyzje, biorąc pod uwagę wiedzę o pogodzie, budowie rzeki, węzłów żeglarskich. Żeglarstwo uczy działać w zespole i wymusza przyjęcie odpowiedniego stylu życia. Po kilku rejsach oczywistym jest zwracanie się do wszystkich po imieniu i używanie zupełnie nowego języka.

Jak zacząć?

Po pierwsze, nie liczy się to ile masz lat. Do nauki każdy wiek jest dobry. Przed każdym adeptem stojątrzy wyzwania, czyli trzy stopnie, które można zdobyć w ramach uprawnień: patent żeglarza jachtowego, sternika morskiego i kapitana jachtowego.

Swoje pierwsze i każde kolejne doświadczenia można zapisywać w „książeczce żeglarskiej” – ten element może akurat mieć każdy, niezależnie od posiadanych umiejętności. W tym „pamiętniku” organizator lub kapitan potwierdza podpisem i pieczątką wszystkie odbyte rejsy, szkolenia, regaty, kursy itp. Jest świadectwem aktywności żeglarskiej. Przydaje się, gdy odwleka się decyzję o podejściu do kursu instruktorskiego.

Po co te uprawnienia?

Przydają się przy wypożyczaniu jachtu. Obsługa wypożyczalni może poprosić o jego ukazanie, mimo to że wolno żeglować bez uprawnień do 7,5m na śródlądziu. O ukazanie uprawnień na wodzie może również poprosić policja. Oczywistym jest również, że żeglować bez uprawnień może załoga jachtu. Niemniej należy o nią odpowiednio zadbać. Bez uprawnień na morzu nie wolno pełnić żadnych funkcji oficerskich. Odpowiednie uprawnienia rozszerzają możliwości.

Zdobywanie uprawnień krok po kroku

Pierwszym etapem szkolenia się w żegludze jest zdobycie patentu żeglarza jachtowego. Wymagane jest ukończenie 14. roku życia i okazanie zgody opiekuna prawnego lub dowodu tożsamości na egzaminie. By zdobyć patent trzeba się głównie popisać umiejętnością manewrowania jachtem pod żaglami i manewrowaniem jachtem na silniku. Trzeba też umieć wykonywać czynności bosmańskie oraz wykonywać różne prace w charakterze członka załogi. Ostatecznie trzeba też umieć tą załogą kierować. Jaki jest zysk z tego wysiłku? Profitem jest możliwość nieograniczonego żeglowania po wodach śródlądowych.

Uzyskanie kolejnego stopnia – sternika morskiego – również wymaga podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, organizowanego przez Polski Związek Żeglarski. Wcześniej trzeba oczywiście ukończyć kurs przygotowujący. Może się on odbywać weekendowe lub w ramach obozu żeglarskiego, np. na Mazurach. By stać się Jachtowym Sternikiem Morskim konieczne jest jednak ukończenie 18 lat. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest odbycie stażu morskie – 200 mil żeglugi, w co najmniej dwóch rejsach. Na samym egzaminie trzeba okazać opinie z rejsów. Posiadając stopień sternika można wyruszać w podróż po morzach i oceanach. Z tym dokumentem jedynym limitem jest długość jachtu, która musi wynosić maksymalnie 18 metrów.

Jak łatwo się domyślić z patentem kapitana jachtowego pływa się czym się chce i gdzie się chce. Od kandydatów aspirujących do tego stopnia wymaga się jednak patentu jachtowego sternika morskiego i odbycia 1200 godzin żeglugi, w minimum 6 rejsach. Dodatkowym obostrzeniem jest to, że w ramach 400 godzin trzeba samodzielnie prowadzić jacht o długości kadłuba większej niż 7,5 metra. Kolejnych sto godzin trzeba poświęcić na żeglugę po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów. Konieczne jest również zakończenie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin na jachcie o długości większej niż 20 metrów. W uznaniu za zebrane doświadczenie nie trzeba przystępować do żadnego egzaminu ani uczestniczyć w żadnym kursie. Patent kapitana otrzymuje się po udokumentowaniu powyższych podróży.

Żegluga dla dzieci spragnionych wrażeń i podróży

Dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze 14 roku życia również przewidziane jest pewne rozwiązanie. Co prawda na zdobycie patentu jeszcze za wcześnie, ale nie oznacza to, że dzieci nie mogą prowadzić jachtu! W Wrocławiu już ośmiolatki mogą pływać na „Optymistach”. W ten sposób mają już swoje osiągnięcia i przynależą do odpowiednich klubów.

Otwarta droga do szkolenia innych

Dzielenie się wiedzą i pasją możliwe jest po zdobyciu któregoś ze stopni instruktorskich – Młodszego Instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego i Instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego. Do szkolenia uprawnia już stopień Młodszego Instruktora, ale wyższy stopień umożliwia dodatkowo samodzielne prowadzenie kursów szkoleniowych. Jest jeszcze stopień Instruktora Wykładowcy Polskiego Związku Żeglarskiego. Osoby z tymi uprawnieniami mogą prowadzić m.in. kursy na instruktorów.

Gdzie można się szkolić?

Kursy we Wrocławiu organizowane są głównie przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa. Najbliższy kurs na patent żeglarza jachtowego rozpocznie się już 9 maja i potrwa przez 5 kolejnych weekendów. O szczegółach technicznych szkolenia organizatorzy poinformują podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 7 maja.

Możliwe jest również odbycie kursu instruktorskiego. Jeśli ktoś podjął decyzję o zdobyciu uprawnień Młodszego Instruktora Żeglarstwa, powinien przyjść na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 18:00, w budynku DFS, przy ul. Borowskiej 1-3. Do szkolenia mogą być dopuszczone osoby, które ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu), posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski. Konieczne jest również posiadanie umiejętności pływania (mile widziany odpowiedni dokument lub własne oświadczenie) oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia.

Doświadczeni i sprawdzeni instruktorzy Polskiego Związku Żeglarskiego zapewnią pakiet przystępnych wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych. Starają się przy tym być na wodzie zawsze dłużej niż określają to wymagania PZŻ, co pozwoli adeptom żeglarstwa lepiej przygotować się do końcowego egzaminu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kursów Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa.