Jaz na Opatowicach zmienia oblicze. Będzie nowocześniejszy i z możliwością obserwacji ryb

Trwa gruntowna modernizacja wrocławskiego Jazu Opatowice. Po przebudowie, w efekcie której jaz z sektorowego zmieni się w klapowy, zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Odrze i powstanie stanowisko do monitoringu migracji ryb. Remont powinien zakończyć się w przyszłym roku.

Remont Jazu Opatowice, który powstał w 1985 roku, ruszył wiosną ubiegłego roku. Była to konieczność, bo w ostatnich latach dość często zdarzały się tam awarie.

– Głównym celem modernizacji Jazu Opatowice jest poprawa jego stanu technicznego oraz warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i zimowym, a także w czasie przepuszczania wód powodziowych – tłumaczą przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Do tej pory jaz wyposażony był w zamknięcia sektorowe, a po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji, jego konstrukcja zmieni się w nowocześniejszy i mniej zawodny model jazu klapowego, z zamknięciami z napędem hydraulicznym kontrolowanymi z poziomu sterowni.

W RZGW zapewniają, że realizacja inwestycji postępuje planowo.

Do użytku oddano już jedno przęsło z nową klapą, na drugim prowadzone są prace rozbiórkowe i przygotowanie betonowego progu konstrukcji do montażu kolejnego zamknięcia. Trwa również przebudowa kładki technologicznej, która, ze względu na prowadzone prace, jest czasowo wyłączona z ruchu pieszego i rowerowego – wyliczają wodniacy.

Przebudowa jazu zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Odrze, bo po modernizacji obiekt zostanie dostosowany do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 roku.

Jaz zostanie wyposażony też w przepławkę umożliwiającą migrację ryb dwuśrodowiskowych. Powstanie przy niej profesjonalne stanowisko monitoringu migracji ryb, co pozwoli na obserwację przepływających gatunków.

Jaz  Opatowice znajduje się dokładnie na 245 km biegu rzeki i współpracując z Jazem Bartoszowice piętrzy wody na odcinku tzw. Górnej Odry Wrocławskiej.

Wcześniej funkcję tę pełnił istniejący powyżej niego jaz kozłowo-iglicowy, który został wybudowany w ramach II kanalizacji Odry w 1916 roku. Obecnie stary jaz jest zatopiony pod wodą, ponad nią widoczny jest jedynie jego filar – tłumaczą pracownicy RZGW.

Remont jazu na wrocławskich Opatowicach jest prowadzony równolegle (i w ramach tego samego projektu) z modernizacją niemal bliźniaczego obiektu w Janowicach.

Całkowita wartość obu tych zadań przekracza 58 mln złotych, a ich realizacja jest możliwa dzięki dotacji unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – kwota dofinansowania to prawie 49,3 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2014 roku.