Konkurs fotograficzny: Jak bawicie się na bulwarze Dunikowskiego!

DCIM111GOPROG0403254.Festyn „Spotkajmy się nad Odrą” tuż-tuż! W związku z tym ogłaszamy konkurs na najciekawsze zdjęcia odremontowanego bulwaru Xawerego Dunikowskiego! Dziesięcioro autorów otrzyma od nas zestaw gadżetów!

Chcemy zobaczyć bulwar Dunikowskiego waszymi oczami. Od teraz do niedzieli (17 kwietnia 2016), do godziny 20.00, czekamy na zdjęcia z odnowionego wrocławskiego deptaku. Uwiecznijcie pufa miejskiego, panoramę Ostrowa Tumskiego lub uśmiechy waszych znajomych bawiących się podczas festynu. Zdjęcia mogą być wykonane smartfonem, aparatem fotograficznym lub tabletem. Liczy się pomysł, energia i wasza kreatywność!

Zdjęcia można przesyłać za pomocą formularza widniejącego u dołu strony. Wystarczy załączyć plik, zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego warunki. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć różnorodną galerię zdjęć. Z wybranymi autorami skontaktujemy się w sprawie wręczenia nagród, czyli zestawu: kubek, torba, zakładka, ołówek.

Będzie nam jeszcze milej, jeśli wasze zdjęcia zobaczymy również na Facebooku i Instagramie z hasztagiem: #bulwarXD

Zapraszamy do zabawy!

Formularz konkursowy | Spotkajmy się nad Odrą

podaj swoje imię i nazwisko
(* Pole wymagane)
podaj swój adres e-mail
(* Pole wymagane)
(* Pole wymagane)
i wyrażam zgodę na wykorzystywanie ich na potrzeby serwisu Wroclawnadodra.pl przez Urząd Miejski Wrocławia
(* Pole wymagane)
(* Pole wymagane)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław przez e-mail: bpm@um.wroc.pl
  - telefonicznie: +48 71 777 82 10

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  - przez e-mail: iod@um.wroc.pl
  - telefonicznie: +48 717 77 77 24.
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

  Dane osobowe wnioskodawcy w zakresie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon stacjonarny lub komórkowy, nazwa podmiotu zgłaszającego będą przetwarzane w celu:
  - świadczenia usług drogą elektroniczną
  - umożliwienia przedstawienia Twojej oferty na stronie wroclawnadodra.pl
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę.
 5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski Wrocławia przez maksimum 1 rok, następnie zostaną bezpowrotnie usunięte.
 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia do Twoich danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  - prawo do złożenia skargi.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
 8. Prawo wniesienia skargi

  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.