Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej: remonty potrwają dłużej

bulwaryOsiem miesięcy dłużej potrwają prace przy modernizacji nadodrzańskich bulwarów w centrum Wrocławia. O ponad 10 mln złotych zwiększono też wartość kontraktu. – Pewnych kwestii nie dało się przewidzieć na etapie projektowym, dlatego dopiero w trakcie realizacji wcześniejsze założenia wymagają korekt – tłumaczą wodniacy.

Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej to jeden z kluczowych elementów modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zadanie to, realizowane przez polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Pol-Aqua i Dragados, obejmuje centralną część Wrocławia, a dokładniej koryto Odry Śródmiejskiej (Północnej i Południowej), na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ujścia do Starej Odry.

Rzeka przepływa tędy przez najstarsze, zabytkowe dzielnice Wrocławia. Modernizacja zabytkowych bulwarów Odry Śródmiejskiej nie tylko gruntownie porządkuje nadbrzeże rzeki, ale przede wszystkim wydatnie poprawia stan techniczny obiektów brzegowych Śródmiejskiego Węzła Wodnego – tłumaczą przedstawiciele RZGW.

Mury oporowe regulujące Odrę w tej części miasta poddawane są niezbędnym naprawom i uszczelnieniom, a na tych pracach korzysta również ich estetyka.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest bezpośrednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe wyjątkowo cennej zabudowy mieszkaniowej i zabytkowego centrum miasta – podkreślają wodniacy.

Trudne zadanie

Jak wyjaśniają w RZGW, ze względu na specyficzny charakter terenu robót, realizacja tego zadania nie należy do najłatwiejszych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że prace w ramach tego kontraktu prowadzone są w bardzo trudnym terenie. Wykonawca co rusz napotyka na jakieś utrudnienia, które często wymagają interwencji saperów lub konsultacji z konserwatorem zabytków – podkreśla Edward Nawirski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wodniacy tłumaczą, że grunty ścisłego zabytkowego centrum Wrocławia „skrywają” wiele nieprzewidzianych komplikacji, które skutecznie utrudniają i spowalniają prowadzenie robót.

Większość prac poprzedzana jest rozpoznaniami saperskimi, w efekcie których niezwykle często znajdowane są różnego rodzaju niewybuchy od granatów po bomby o masie sięgającej nawet 500 kg – wyliczają.

Niektóre prace wymagają czasochłonnego przygotowywania dodatkowych dokumentów projektowych, korekt zakresu prac i konieczności zmian technologii.

Pewnych kwestii nie dało się przewidzieć na etapie projektowym, dlatego dopiero w trakcie realizacji wcześniejsze założenia wymagają korekt. Cześć z nich poprzedzało dokładne rozpoznanie podwodne – tłumaczą przedstawiciele RZGW.

Na przykład w trakcie prowadzenia robót na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do mostu Tumskiego i Piaskowego odsłonięto znacznie większy zakres obiektów zabytkowych (Bastion Ceglarski i Piaskowy), niż wynikało to z dokumentacji archiwalnej.

Wymagało to wstrzymania robót i szukania rozwiązań w porozumieniu z konserwatorem zabytków i władzami miasta Wrocławia.
Sporo czasu zajęła również procedura wydobycia i utylizacji fosforu białego – niebezpiecznej substancji znalezionej w okolicach mostów Dmowskiego.

dragados_praceBędzie drożej i dłużej

Początkowo gruntowny remont bulwarów Odry Śródmiejskiej miał kosztować około 54 mln zł, jednak przeprowadzona w trakcie realizacji ocena stanu technicznego niektórych konstrukcji wykazała konieczność zastosowania innych od zakładanych pierwotnie rozwiązań konstrukcyjnych.

W związku z tym cena kontraktowa wzrosła o około 10,8 mln zł, co zostało zatwierdzone przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. W RZGW uznano również, że zasadne będzie przedłużenie pierwotnie założonego czasu na wykonanie kontraktu do 30 kwietnia 2015 roku.

Wszystkie te ustalenia zawarte zostały w aneksie do kontraktu, który podpisano pod koniec września.

Wiele z tych perturbacji mamy już jednak za sobą, dlatego teraz prace powinny przebiegać zgodnie z harmonogramem. Pozostaje mieć nadzieję, że nie mamy przed sobą zbyt wielu niespodzianek – podkreśla Edward Nawirski.

Poszczególne odcinki bulwarów są już wyremontowane, na innych prace wciąż trwają.

Przypomnijmy, że modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego jest jednym z głównych elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO).

Prace w ramach tej potężnej inwestycji składają się z trzech komponentów. Pierwszy z nich realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW) i obejmuje modernizację koryt i kanałów Odry, urządzeń przeciwpowodziowych oraz bulwarów.

Dwa pozostałe komponenty pilotowane są przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW) – mowa o budowie i modernizacji obwałowań Odry oraz budowie kanału przerzutowego do Widawy wraz z obwałowaniem doliny Widawy.