Na Widawie powstała zastępcza konstrukcja, która umożliwi modernizację mostu Pęgowskiego

źródło: http://www.zdium.wroc.pl/

źródło: http://www.zdium.wroc.pl/

W najbliższym czasie most Pęgowski zostanie zmodernizowany. Tymczasem na nabrzeżach Widawy trwają intensywne prace przy budowie konstrukcji zastępczej.

Przeprawa wraz z drogami dojazdowymi na przyczółkach będzie gotowa do końca miesiąca. Prace remontowe na moście Pęgowskim będą realizowane w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego – przebudowy koryta Widawy przez DZMiUW.

Roboty na moście Pęgowskim rozpoczną się najprawdopodobniej na początku sierpnia bieżącego roku. W tym czasie, równolegle, ruch kołowy zostanie puszczony przez most zastępczy.

Konstrukcja przeprawy tymczasowej wymagała wybudowanie ścianek szczelnych oraz nasypu i dróg dojazdowych. Prace te wykonuje firma Mota – Engil, ich koszt wynosi ok. 653 000 zł.

Za powstanie i utrzymanie konstrukcji mostu zastępczego odpowiada firma Via Con Polska, która w przetargu zaoferowała kwotę ok. 739 000 zł.

Most Pęgowski jest jednną z czterech przepraw na Widawie. Kolejne mosty to: Widawski, Krzywoustego, Strachociński i Swojczycki (kolejowy). Droga jest istotna dla osób jadących w kierunku Obornik Śląskich.