Nad Odrą pojawi się ponad dwa tysiące nowych drzew. Nasadzenia już trwają

nasadzenia2Ruszyły już pierwsze kompensacyjne nasadzenia w ramach prowadzonej obecnie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku na nadodrzańskich terenach pojawi się ponad 2 tysiące nowych drzew.

O planach nasadzeń kompensacyjnych wzdłuż Odry, związanych z modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, donosiliśmy jakiś czas temu.

Wycinka była konieczna

W RZGW tłumaczą, że w trakcie prac, przede wszystkim przy remontach bulwarów Odry Śródmiejskiej w ścisłym centrum miasta, część drzew i krzewów wymagała wycinki.

Niektóre rośliny uniemożliwiały remonty lub przebudowę urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, czyli murów i skarp utrzymujących Odrę w korycie. Porost drzew i krzewów na murach oporowych oraz skarpach zdegradował te budowle w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i przyległej infrastruktury. Podczas wezbrań mury i skarpy rozsadzone korzeniami przestały skutecznie chronić otoczenie przed zalaniem wodami powodziowymi, dlatego modernizacja bulwarów wymagała również wycinki kolidujących z ich funkcją drzew i krzewów – wyjaśniają wodniacy.

Dlatego też z obszaru ścisłego centrum (odcinek Odry od mostu Grunwaldzkiego do Portu Miejskiego) w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wycięto 1469 drzew, które uniemożliwiały właściwą realizację inwestycji przeciwpowodziowych.

Zasadzą nowe drzewa

Pod koniec października podpisano porozumienie w sprawie przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele spośród wyciętych w ramach naszych inwestycji drzew było mocno wpisane w krajobraz centrum Wrocławia. Troska i odpowiedzialność za środowisko naturalne są dla nas bardzo istotne. Do kwestii środowiskowych podchodzimy zawsze z odpowiednią starannością, jednak pewne przedsięwzięcia inwestycyjne wymagały określonej ingerencji. Naszym priorytetem jest prawidłowa realizacja bardzo ważnej inwestycji, w efekcie której wydatnie poprawi się bezpieczeństwo powodziowe Wrocławia, a osiągnięcie tego celu wymagało wycięcia niektórych drzew na bulwarach odrzańskich. Teraz chcemy zrekompensować miastu te straty, dlatego wspólnie z władzami miasta rozpoczęliśmy już realizację programu nasadzeń kompensacyjnych. W efekcie tych działań centrum Wrocławia nie tylko odzyska utracone ilości drzew, ale wręcz na tym skorzysta – mówi Edward Nawirski, dyrektor RZGW we Wrocławiu.

W sumie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zasadzi na terenie centrum Wrocławia 1722 drzew, a dodatkowe 300 drzew zostanie nasadzonych przez gminę Wrocław na działkach RZGW. Łącznie miasto zyska zatem ponad 2000 nowych drzew.

Prace prowadzimy zgodnie z harmonogramem i według założeń ustalonych z Zarządem Zieleni Miejskiej oraz pod nadzorem m.in. arborystów, dendrologów, przyrodników. Nasadzenia rozpoczęliśmy 1 grudnia i zakończymy je najprawdopodobniej wiosną 2015 roku – tłumaczy Jacek Drabiński, kierownik jednostki realizującej projekt WWW.

Pierwsze drzewa pojawiły się już w okolicach bulwaru nad Odrą przy ul. Kanałowej (od mostów Jagiellońskich do mostu Swojczyckiego), bulwaru przy ul. Bartla, zieleńca przy ul. Smętnej, a także w rejonie Fosy Miejskiej.

Najwięcej nasadzeń przewidujemy w rejonie Opatowic. Na tych działaniach skorzysta nie tylko środowisko naturalne, ale też bezpieczeństwo powodzi owe. Ponadto, dzięki wspólnej inwestycji z Gminą Wrocław, czyli rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego, zintegrowana zostanie przestrzeń publiczna z pasem nadrzecznym – dodaje Jacek Drabiński.

Wodniacy zapewniają, że nowe drzewa zostaną nasadzone w miejscach, które nie zagrażają budowlom hydrotechnicznym.

Koszty przewidzianych nasadzeń, szacowane na prawie 2,3 mln złotych, zostały pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli Banku Światowego, dlatego nakłady te zostały włączone do wydatków związanych z modernizacją WWW.