Jaz Opatowice

Rodzaj obiektu

jaz opat

Jaz Opatowice

Jaz Opatowice jest zlokalizowany na Górnej Odrze Wrocławskiej. Wybudowano go w 1985 w ramach Stopnia Wodnego Opatowice w Bartoszowicko-Opatowickim Węźle Wodnym. Prawy brzeg to obszar osiedla Bartoszowice, a konkretnie Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka, a lewy brzeg to Wyspa Opatowicka.

Zadaniem jazu jest regulowanie stanu wody górnej dla Śluzy Opatowice oraz Śluzy Bartozowice oraz stan wody dolnej dla Śluzy Janowice.

Jaz ma trzy przęsła, posiada zamknięcia sektorowe, wykonano go z żelbetu. W korpusie jazu, pod poziomem wody, znajduje się galeria potrzebna, aby go obsłużyć. Jaz posiada system odmrażania, wentylacyjny, odwadniania i płukania. Sterownia jazu znajduje się w budynku, który do niego przynależy. Jaz jest wyposażony także w przepławkę dla ryb. Długość jazu wynosi 103,78 m, łączne światło dla przepływu wody wynosi 96 m (po 32 m na każde z przęseł), spad wynosi 2 m (przy normalnym piętrzeniu 2,46 m), jaz ma możliwość przeprowadzenia przepływu o wielkości 580 m3 na sekundę.

Do jazu przynależy również most jazowy – droga dla pieszych i rowerzystów na Wyspę Opatowicką.

Stary jaz Opatowice znajduje się 80 m na wschód od obecnego jazu, jest zatopiony, a widoczny jest jedynie jeden zarośnięty filar. Jaz wybudowano w 1916 roku, był jazem kozłowo-iglicowym – kozły podnoszone za pomocą ruchomej wciągarki liniowej. Obecnie wciągarka jest pomnikiem techniki, można ją podziwiać za bramą bartoszowickiego oddziału IMGW.