Jaz Psie Pole

Rodzaj obiektu

Jaz Psie Pole jest zlokalizowany na Starej Odrze, na jego lewym brzegu znajduje się osiedle Zacisze, prawy brzeg to grobla, która oddziela Starą Odrę od Kanału Miejskiego. Wybudowano go w ramach stworzenia nowego szlaku żeglugowego Drogi Wielkiej Żeglugi, Wrocławskiego Szlaku Miejskiego, w latach 1892-1897. Szlak miał służyć do przewozu drogą wodną materiałów masowych, szczególnie węgla z Górnego Śląska.

Zadaniem jazu jest regulowanie stanu wody górnej dla Śluzy Miejskiej i stanu wody dolnej dla Śluzy Szczytniki. Jaz ma konstrukcję kozłowo- iglicową i jest obecnie jedynym takim jazem na Odrze. To, co go jeszcze wyróżnia to fakt, że jest oparty o pierwszą konstrukcję na  świecie inż. Poiree z 1834 roku. Umożliwia ona przy całkowitym przegrodzeniu rzeki w pełni kontrolować zmiany poziomów wody.

Jaz jest dwuprzęsłowy, w obu znajduje się po 316 drewnianych iglic i po 29 kozłów. Na kozłach oparte są pomosty. Ponur jazu wykonany jest z betonu, poszur z bloków betonowych, dwa przyczółki i środkowy filar są betonowe, oblicowane granitowym kamieniem, progi przęseł są z ciosów granitowych. Do jazu przynależą również budynki przy ulicy Pasterskiej wybudowane na potrzeby magazynowania i obsługi jazu. Łączny prześwit wynosi 76 m, różnica poziomów wody wynosi  1,35 m przy normalnym piętrzeniu.