Jaz Szczytniki

Rodzaj obiektu

Jaz Szczytniki jest zlokalizowany na Starej Odrze. Jego lewy brzeg to Grobla Szczytnicko-Bartoszowicka (teren osiedla Dąbie, za groblą znajduje się wrocławskie ZOO), prawy brzeg to Wyspa Szczytnicka. Wybudowano go w ramach stworzenia nowego szlaku żeglugowego Drogi Wielkiej Żeglugi, Wrocławskiego Szlaku Miejskiego, w latach 1892-1897. Jest elementem Stopnia Wodnego Szczytniki.

Zadaniem jazu jest regulowanie stanu wody górnej dla Śluzy Szczytniki i Śluzy Piaskowej i stanu wody dolnej dla Śluzy Opatowice.

Jaz ma jedno przęsło, zamknięcie powłokowe – powłokę znajdującą się na koronie jazu (45 m szerokości) można napełnić wodą i w ten sposób regulować piętrzenie wody na jazie. Ponur to płyta o grubości 1 m.

Podczas powodzi w 1997 roku jaz został zniszczony, a jego remont trwał do 2002 roku. W tym czasie wybudowano również przepławkę dla ryb.

Spad jazu wynosi 2,05 m.