Jaz Zacisze

Rodzaj obiektu

Jaz Zacisze został wybudowany w latach 1913-1917 na potrzeby m.in. Kąpieliska Morskie Oko, basenów przy Stadionie Olimpijskim, żeglarstwa i sportów wodnych na kanale. Obecnie nie jest używany i spoczywa poniżej poziomu wody.

Lewy brzeg jazu to tereny osiedla mieszkalnego Zacisze, prawy to grobla, która oddziela Kanał Powodziowy od Kanału Żeglugowego.

Jaz Zacisze jest jazem jednoprzęsłowym, ma światło 54,04 m dla przeprowadzania wód, posiada zamknięcia kozłowo-iglicowe. Jego przyczółki są wykonane z żelbetu i stanowią również podparcie dla Mostów Jagiellońskich. Pozostałe elementy jazu są wykonane z ciosów kamiennych, granitowych (próg), betonu i bruku (poszur) i betonu (ponur).