Kładka Leśnicka

Rodzaj obiektu

Kładka Leśnicka to przeprawa nad Bystrzycą dla pieszych położona w Parku Leśnickim, łączy Leśnicę ze Stabłowicami.

Kładka ma siedem przęseł, jej konstrukcję wykonano z żelbetu, nawierzchnia jest betonowa. Długość kładki to 38,65 m, szerokość wynosi 2,8 m.