Kładka nad Śluzą Piaskową

Rodzaj obiektu

kladka nad sluza

Kładka nad Śluzą Piaskową

Kładka nad Śluzą Piaskową, jak mówi nazwa, przebiega nad Kanałem Śluzy Piaskowej, łączy Wyspę Piasek z Wyspą Daliową. Wybudowano ją w 1945 roku i oparto na ścianach kanału wodnego, który prowadzi do Śluzy Piaskowej. Kładka ma konstrukcję stalową w postaci czterech jednoprzęsłowych belek swobodnie podpartych. Nawierzchnia pomostu jest drewniana.