Kładka w Parku Wschodnim

Rodzaj obiektu

Kładka w Parku Wschodnim jest przeprawą nad rowem melioracyjnym. Wybudowano ją w 1962 roku. Posiada konstrukcję stalową, jednoprzęsłową, nawierzchnia jest bitumiczna. Jej długość wynosi 4,6 m, a szerokość 10,9 m.