Most Burzowy

Rodzaj obiektu

Most Burzowy przebiega nad Kanałem Miejskim, na Ołbinie, łączy to osiedle z ulicą Pasterską biegnącą na koronie grobli rozdzielającej Kanał Miejski od Starej Odry. Służy nie tylko jako kładka dla pieszych i rowerzystów, ale także jako przeprawa dla obsługi Bramy Przeciwpowodziowej i Jazu Psie Pole.

Został wybudowany w ramach budowy Drogi Wielkiej Żeglugi, Miejskiego Szlaku Żeglugowego, Stopnia Wodnego Psie Pole w latach 1892-1897, jako część Bramy Przeciwpowodziowej.

Most ma konstrukcję jednoprzęsłową, wykonaną w technologii połączeń nitowych blach i kształtowników stalowych. Oparty jest na przyczółkach śluzy. Balustrady są ze stali, pomost ma nawierzchnię z drewna. Na moście oparto szyny jezdne zasuwy stalowej Bramy Przeciwpowodziowej. Wzdłuż mostu ułożono tory, które pozwalają na otwarcie śluzy (schowanie zasuwy we wnęce przyczółka), w poprzek tory umożliwiające wsparcie zasuwy na dwóch przeciwległych kierunkach w zależności od tego, z której strony napiera woda.

Most ma długość 10 m, prześwit przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi 4,34 m, przy maksymalnym poziomie piętrzenia 3,8 m.