Most Jagielloński Północny

Rodzaj obiektu

Most Jagielloński Północny

Most Jagielloński Północny

Mosty Jagiellońskie to cztery mosty drogowe przebiegające nad Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym, łączące wrocławskie osiedla – Zacisze i Mirowiec. Mosty Jagiellońskie to dwie pary mostów – dwa mosty południowe (starszy i młodszy) i dwa mosty północne (również starszy i młodszy).

Starsze mosty wybudowano w latach 1916-1917, zaraz po tym jak w tym miejscu przekopano kanały rzeki. Inwestycja miała służyć udrożnieniu transportu drogowego i żeglugi w Breslau, a także ochronie przeciwpowodziowej w mieście. Nowe mosty  otworzono w 1984 roku – wybudowano je równolegle do starych, nieco na zachód, według projektu Krystyny Angerman.

Most Północny biegnie nad Kanałem Żeglugowym, wybudowano go jako drugi, w 1917 roku. Jest jednoprzęsłowy, ma żelbetową konstrukcję ramowo-belkową, a podstawy ramy przęsła są wsparte o konstrukcję śluzy „Zacisze”. Most jest krótszy od południowego, ma 21,65 m.

Nowy most północny jest bliźniaczo podobny do starego. Jest od niego dłuższy, ma 39 m.