Most Kleciński

Rodzaj obiektu

240px-MostKlecinski

Most Kleciński

Most Kleciński przebiega nad Ślęzą, w rejonie osiedla Klecina.

Wybudowano do w 1967 roku w miejscu przeprawy istniejącej tutaj już od średniowiecza.  Jest to most jednoprzęsłowy, z przęsłem wykonanym z prefabrykatów kablobetonowych ze współpracującą płytą pomostu wylewaną na mokro.