Most Rakowiecki

Rodzaj obiektu

Most Rakowiecki

Most Rakowiecki

Most Rakowiecki biegnie nad rzeką Oława, łączy Przedmieście Oławskie i osiedle Rakowiec, w ciągu ulicy Na Niskich Łąkach.

Most wybudowano w 1928, ale wiele z jego elementów konstrukcyjnych pochodzi z 1904 roku, kiedy były częścią mostu w innej części Wrocławia – tam, gdzie obecnie znajdują się Mosty Warszawskie.

Most ma konstrukcję jednoprzęsłową, ustrój nośny jest zbudowany z dwóch dźwigarów głównych w postaci kratownic, z pasami dolnym i górnym równoległymi, łączonymi nitami. Pomost wsparto na przyczółkach z betonu, skonstruowano go z poprzecznic i podłużnic, a także blach nieckowych. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki granitowej.

Wymiary mostu tu: długość – 27,6 m, szerokość całkowita – 15,66 m, z czego 8,05 m zajmuje jezdnia, a resztę dwa chodniki.