Most Uniwersytecki Południowy

Rodzaj obiektu

Most Uniwersytecki Południowy

Most Uniwersytecki Południowy

Jedna z najdłuższych przepraw we Wrocławiu. Składa się z dwóch mostów, które łączą Ołbin z okolicami Rynku. Południowa część mostu wychodzi wprost na Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Most w tym miejscu istniał już od XIII wieku. W średniowieczu nazywano go Mostem Odrzańskim. Miał jednak nieco inny przebieg, od południa kończył się przy dzisiejszej ul. Więziennej. Swoją obecną postać uzyskał po remoncie w 1934 r.

Mostem tym można dotrzeć nie tylko do Gmachu Głównego, ale i innych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego. Świetnie znają go np. studenci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii czy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Pomiędzy dwoma mostami stoi pomnik „Powodzianka”, upamiętniający wielką powódź z 1997 r. Przedstawia kobietę wynoszącą książki, co ma przypominać wielką akcję ratowania zagrożonych zalaniem miejskich bibliotek i archiwów.