Most Żabia Ścieżka

Rodzaj obiektu

Most Żabia Ścieżka

Most Żabia Ścieżka

Most Żabia Ścieżka przebiega nad rzeką Oławą, pomiędzy Przedmieściem Oławskim, a osiedlem Rakowiec, w ciągu ulicy Żabia Ścieżka. Przy lewym przyczółku mostu jest położone Lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Most wybudowano w 1931 roku, z żelbetu, w konstrukcji trójprzęsłowej. Jezdnię wykonano z asfaltobetonu, a chodniki z asfaltu.

Wymiary mostu to: długość –  43,25 m, szerokość – 6,06 m, w tym 2,52 m jezdni.