Most Żernicki

Rodzaj obiektu

most zernicki

Most Żernicki

Most Żernicki przebiega nad Ślęzą, w ciągu ulicy Żernickiej, na osiedlu Żerniki.

Most wybudowano w 1932 roku w konstrukcji trójprzęsłowej, z żelbetu. Ustrój nośny jest płytowo-żebrowy, nawierzchnia bitumiczna. Długość mostu wynosi 37,3 m, szerokość 7,3 m, w tym 5,9 m jezdni i po 0,7 m chodników.