Śluza Bartoszowice

Rodzaj obiektu

michał sałaban

Śluza Bartoszowice, fot. Michał Sałaban

Śluza Bartoszowice została wybudowana w 1914 roku jako jeden z elementów Stopnia Wodnego Bartoszowice. Jest śluzą komorową, zlokalizowaną na Odrze, na Kanale Żeglugowym. Jej lewy brzeg to grobla, która oddziela ten kanał od Kanału Powodziowego. Na koronie grobli biegnie ulica Folwarczna.

Śluza jest długa na 187,7 m i szeroka na 9,6 m. Jej głębokość na progu dolnym to 3 m. Jest wyposażona w zamknięcia: wrota stalowe, dwuskrzydłowe i wrota przeciwpowodziowe wybudowane w 2006 roku.

Śluza Bartoszowice spełnia wymagania dla III klasy dróg wodnych żeglownych Europejskiej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych żeglownych wg EKG ONZ – 1992 r i dla IV klasy dróg wodnych dla Polskiej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych