Śluza Zacisze

Rodzaj obiektu

Śluza Zacisze jest położona na Kanale Żeglugowym Odry, na terenie Zacisza, jednego z wrocławskich Osiedli. Na jej prawym brzegu znajdowała się kiedyś Wrocławska Stocznia Rzeczna, a lewy brzeg to grobla, która rozdziela kanał Żeglugowy od Powodziowego (na jej koronie przebiega ul. Folwarczna). Powyżej śluzy znajdują się obiekty związane z żeglugą: przeładownia, Port Przeładunkowy Paliw Płynnych, Wrocławska Stocznia Rzeczna, a poniżej Kanał Żeglugowy łączy się ze Starą Odrą – dalszym odcinkiem szlaku Żeglugowego.

Budowa śluzy zakończyła się w 1917 roku i była związana z budową Wrocławskiego Szlaku Głównego – drogi wodnej przebiegającej przez Wrocław w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Śluza jest elementem Stopnia Wodnego Zacisze. Jest śluzą komorową, wyposażoną w system kanałów obiegowych wykorzystywanych do napełniania i opróżniania śluzy podczas śluzowania. Zamknięcia śluzy to wrota stalowe i dodatkowe wrota powodziowe.

Długość śluzy to 187 m, szerokość 9,6 m, a głębokość na progu dolnym 2,91 m. Śluza spełnia stawiane przez  Europejską klasyfikację śródlądowych dróg wodnych żeglownych, według EKG ONZ – 1992 r.  III klasie dróg wodnych żeglownych i przez Polską klasyfikację śródlądowych dróg wodnych stawiane IV klasie dróg wodnych.