Uniwersytet Wrocławski

Adres i telefon

Strona internetowa

Rodzaj obiektu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Kamień węgielny pod gmachem Uniwersytetu złożono pod koniec 1728 roku. Budynek powstał na miejscu nieistniejącego w tym czasie średniowiecznego zamku piastowskiego. Budowę zainicjował cesarz Leopold I, a kontynuowali ją jego następcy. Początkowo zakładano, że gmach Akademii będzie miał ponad 200 metrów i ozdobią go 3 wieże. Ostatecznie powstała tylko jedna dominanta – tzw. Wieża Matematyków. W wyniku braku środków na budowę (powodem była wojna siedmioletnia) również sam budynek powstał w mniejszej wersji na długość 171 m.

Ostatecznie budowa trwała 11 lat. Dziś może zaskakiwać, że początkowo spora część budynku była przeznaczona na cele dla zakonników, refektarz, bibliotekę. Wynikało to oczywiście z teologicznego charakteru ówczesnej uczelni.

Jednak zachodnie skrzydło od początku miało charakter reprezentacyjny. Znajdują się w nim bogato zdobione sale w tym najsłynniejsza z nich – Aula Leopoldina. Bogatym wnętrzom towarzyszyły równie reprezentacyjne, zachowane do dziś fasady oraz główny portal wejściowy z nadległym balkonem na pierwszym piętrze.

Zachowała się też ozdobna brama wschodnia oraz dawna apteka z barokowym freskiem oraz bogatą sztukaterią.