Ostatnia kamienica na Wyspie Słodowej nadal czeka na operatora. Co dalej z budynkiem?

fot. carsten/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

fot. carsten/ (CC BY-NC-ND 2.0)/ flickr.com

Z końcem kwietnia pojawiła się nadzieja na to, że poznamy dalsze losy ostatniej XIX-wiecznej kamienicy na Wyspie Słodowej. Komisja oceniająca wnioski i propozycje dotyczące utrzymania budynku odrzuciła wszystkich trzech kandydatów ubiegających się rolę operatora kamienicy.

29 kwietnia 2016 spotkała się komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Wrocławia, której celem była merytoryczna ocena modeli funkcjonalno-użytkowych dla kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej.

Komisja miała możliwość zapoznania się z modelami zarządzania budynkiem złożonymi przez:
– Fundację na Rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga z siedzibą we Wrocławiu
– Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7 z siedzibą we Wrocławiu

W wyniku kilkugodzinnej dyskusji dokonanej w oparciu o kryteria zapisane w zaproszeniu do składania modeli, komisja oceniła rzeczone modele:
– Model funkcjonalno – użytkowy złożony przez Fundację na Rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga otrzymał  łącznie 429 punktów od wszystkich członków Komisji.
– Model funkcjonalno – użytkowy złożony przez Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7 otrzymał  łącznie 423 punktów od wszystkich członków Komisji.

Liczba punktów, jakie modele funkcjonalno-użytkowe uzyskały podczas oceny Komisji, nie przekroczyły progu 75% maksymalnej sumy punktów. W związku z powyższym komisja nie zarekomendowała, w sposób pozytywny modelu ani operatora dla kamienicy na Wyspie Słodowej.

Trzeci kandydat do roli operatora budynku – spółka Jap Group – został odrzucony, gdyż nie posiada statusu organizacji pozarządowej. Ustalenia wypracowane podczas konsultacji społecznych jednoznacznie wskazują na to, że kamienica powinna służyć mieszkańcom i nie ograniczać otwartego charakteru Wyspy Słodowej. Urzędnicy miejscy zapowiadają, że choć do tej pory nie udało się wyłonić operatora kamienicy, to ustalenia te nadal pozostają w mocy.

Zobacz także

Wyspa Słodowa