Patent żeglarski we Wrocławiu. Gdzie i za ile można go wyrobić?

Żeby zdobyć patent żeglarski, niekoniecznie trzeba wyjedżać na Mazury. Kurs żeglarza możemy ukończyć nie ruszając się poza miasto. O tym, gdzie we Wrocławiu są organizowane szkolenia, ile za nie zapłacimy, i jak powinniśmy się do nich przygotowywać – w naszym niezbędniku.

Kursy oferowane przez wrocławskie organizacje żeglarskie są adresowane zarówno do osób, które z łódkami nie miały dotąd wiele wspólnego, jak i do doświadczonych żeglarzy, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności.

Wśród dostępnych we Wrocławiu szkoleń mamy do wyboru kursy na żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego i jachtowego sternika morskiego. W szkoleniach na stopień żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14. rok życia i zdały egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Wymagania do przystąpienia do kursu na jachtowego sternika morskiego są nieo wyższe:

 • ukończenie 18 roku życia,
 • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzenia jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 m od brzegu, w porze dziennej.

Posiadacz patentu jachtowego sternika morskiego może:

 • prowadzić jachty motorowe bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzić jachty motorowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • prowadzić jachty żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzić jachty żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich,
 • motorowodnego sternika morskiego:
 • prowadzić jachty motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzić jachty motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kurs żeglarski składa się z serii wykładów i zajęć praktycznych. Zajęcia są prowadzone w niewielkich grupach, z doświadczonymi instruktorami. Jak przekonują oganizatorzy, adeptem żeglarstwa można zostać w każdym wieku. Ważna jest umiejętność pływania i brak medycznych przeciwskazań do uprawiania tego sportu (np. padaczki). Podczas szkolenia kursant uczy się zasad bezpieczeństwa na jachcie,  zachowania w trudnych warunkach, dowodzenia załogą, czartetowania i prowadzenia jachtów.

Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej i weekendowej. Ceny kursów na stopień żeglarza jachtowego wahają się od 800 do 970 zł. Przygotowanie do egzaminu na sternika motorowodnego kosztuje od  400 do 650 zł. Kandydaci do tytułu sternika morskie za kurs zapłacą od 800 do 1300 zł.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa (http://www.zeglarstwo.org.pl) organizuje co roku przedwakacyjne i powakacyjne weekendowe kursy na patent żeglarza jachtowego i odbywają się na wrocławskich Osobowicach

Najbliższe kursy (cena: 970 zł):

 • 13.07 – 18.08
 • 7.09 – 13.10
 • IX-X jesienny kurs weekendowy na sternika motorowodnego, cena: 400zł

Klub Na Fali (http://www.nafali.eu) z siedzibą w Mietkowie wyszkolił już ponad 5000 osób. W tym roku można wziąć udział w jednym z dwóch kursów na patent żeglarza jachtowego:

 • 20.07 – 30.08
 • 01.09 – 30.10

Cena: 800 zł

„Na fali” organizuje też kursy na stopień sternika motorowodnego. Cena kursu to 650 zł.

Szkolenia żeglarskie (http://www.szkoleniezeglarskie.com/) to nazwa ośrodka szkoleniowego z bazą w Zimowisku Barek, na Osobowicach (tym samym, gdzie odbywają się egzaminy na patent). „Szkolenia” organizują we Wrocławiu kursy weekendowe i stacjonarne.

Terminy szkoleń weekendowych na stopień żeglarza jachtowego:

 • 03.08 – 07.09
 • 08.09 – 12.10
 • 13.10 – 16.11

Cena: 800zł

Terminy szkoleń stacjonarnych na stopień żeglarza jachtowego:

 • 03.07 – 10.07
 • 12.07 – 19.07
 • 22.07 – 29.07
 • 31.07 – 07.08
 • 31.07 – 07.08
 • 09.07 – 16.08
 • 20.08 – 27.08

Cena: 800 zł

Szkolenie na jachtowego sternika morskiego

 • 13.10-16.10, cena: 800 zł

Centrum Sportów Wodnych Sharks (http://www.sharks.pl/) również organizuje kurs na jachtowego sternika morskiego. Pięciodniowy blok zajęć praktycznych realizowany jest w Trzebieży.

Planowany termin sesji:

 • 20.08.-25.08, cena: 1300 zł (z zakwaterowaniem)

Szkolenia na sternika motorowodnego trwają latem cały czas, wystaczy zapisać się na nie online. Cena: 600 zł
Kursy kończą się egzaminem, który składa się części praktycznej i teoretycznej. Ośrodkiem egzaminacyjnym i organem wydawania patentów na Dolnym Śląsku jest Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski (http://www.wrozz.wroclaw.pl/).

Cena egzaminu na żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego dla uczniów i studentów do 26 roku życia wynosi 125 zł, natomiast wydania patentu – 25 zł. Dorośli zapłacą za te usługę dwa razy więcej.

Za egzamin na sternika jachtowego morskiego studenci i uczniowie zapłacą 175 zł, a za wydanie patentu 25 zł. Dorosłych będzie to kosztować odpowiednio – 350 zł i 50 zł.

Terminy najbliższych egzaminów:

 • 14 lipca 2013, godz. 15:00; OSWiR Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, ul.Sportowa 4 Mietków

Zapisy:
Biuro WrOZŻ
Godziny otwarcia: wtorek, czwartek: 15:00-19:00
tel/fax: 71 343 56 65
ul. Borowska 1-3, pok. nr. 27, II piętro (Dolnośląska Federacja Sportu)
e-mail: biuro@wrozz.wroclaw.pl


Magda Lachowicz