Porozmawiajmy o Odrze! Otwarta debata w ramach festiwalu „Miasto płynie”

By Kaska1992 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

By Kaska1992 (Own work) CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

W europejskich miastach powraca moda na spędzanie czasu nad rzeką i ciekawe zagospodarowywanie nabrzeży. O tym jak przywrócić miasto rzece i rzekę miastu, dowiemy się podczas czwartkowej debaty. Wstęp wolny!

Dolnośląski Festiwal Architektury w tym roku poświęcony jest tematyce związków miasta z rzeką. Dlatego w kinie Nowe Horyzonty piątka panelistów spotka się użytkownikami miasta, by porozmawiać o pomysłach na Odrę i jej dopływy.

Debata odbędzie się w czwartek, 8 października, o godzinie 18:00 w sali numer 4 kina Nowe Horyzonty. Głównymi tematami dyskusji będą: rekreacyjne i komunikacyjne sposoby wykorzystania Odry, pomysły na przestrzenie publiczne wokół rzeki (w tym zagadnienie zieleni miejskiej), rozwój komunikacji pieszej i rowerowej nad Odrą.

W debacie wezmą udział: dr Paweł Ogielski, wykładowca Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury oraz autor wielu projektów związanych z rzeką, Ryszard Majewicz z Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i autor koncepcji tramwaju wodnego, Aleksandra Zienkiewicz – specjalistka od ruchu pieszego i zieleni w mieście oraz przedstawiciele RZGW i Urzędu Miejskiego Wrocławia. Panel dyskusyjny poprowadzi Mateusz Kokoszkiewicz, dziennikarz Gazety Wyborczej.

Punktem wyjścia dyskusji będzie wrocławski odcinek Odry oraz jego różnorodne środowisko związane z przepływającymi ciekami – Bystrzycą, Ślęzą, Widawą, Dobrą i Zieloną. Każda z tych rzek pełni inną rolę i powinna mieć swój udział w kształtowaniu krajobrazu – korytarza wodnego oraz związanych z nim atrakcji wzbogacających poszczególne dzielnice i całe miasto.

Obecnie włodarze miasta są na etapie aktualizowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, a więc spotkanie będzie okazją do opowiedzenia o pomysłach i potrzebach mieszkańców, związanych nie tylko z Odrą, ale ogólnie z wodą. Warto podnieść kwestie dostępu do kąpielisk, plaż miejskich, tras spacerowych na wałach Odry.

Wyjątkowość Wrocławia związana jest z posiadaniem historycznych wysp, takich jak: Piasek, Młyńska, Słodowa czy Bielarska. One od dawne służą mieszkańcom miasta jako miejsca rekreacji dla rodzin z dziećmi, czy młodzieży. Inne, takie jak Kępa Mieszczańska, dobrze się zapowiadają, ale ich los ciągle leży w naszych rękach.

Zachęcamy do przyjścia na debatę i zastanowienia się nad nowym trendem, który ogarnął miasta zachodniej Europy. Hamburg, Berlin, Amsterdam i Londyn zdecydowały się już na wprowadzenie natury, a więc na zmianę tradycyjnego, „twardego” kształtowania przestrzeni i wprowadzania do samego centrum kąpielisk, plaż, boisk do siatkówki plażowej. To przykłady z samych Niemiec. Warto zastanowić się zatem, czego my chcielibyśmy we Wrocławiu w kontekście Odry i jej dopływów.

Debata „Porozmawiajmy o Odrze!”
Kino Nowe Horyzonty
czwartek (8 października)
godzina 18:00
sala nr 4