Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz w związku z projektem nowelizacji ustawy Prawo wodne wystosował list do Premier Beaty Szydło i Ministra Środowiska Jana Szuszko, z prośbą o przeanalizowanie skutków prowadzenia zmian w systemie opłaty za usługi wodne, ze szczególnym uwzględnieniem następstw, które niosą dla lokalnej społeczności.

Nowa ustawa dotycząca prawa wodnego zakłada skokowy wzrost kosztów wody pobieranej przez gminy do zadań własnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.
Dla Wrocławia oznacza to wzrost kosztów produkcji wody aż o 26% (cena za 1 m3 wody osiągnie pułap ok. 6 złotych brutto).

Tak duży wzrost kosztów w szczególności wpłynie na mniej zamożnych mieszkańców miasta, dla których opłata za wodę stanowi wysoki udział w domowym budżecie. Zgodnie z Dyrektywą Wspólnoty Europejskiej z 2000 roku, opłaty za wodę pitną i ścieki dla gospodarstw domowych nie mogą przekraczać 3% dochodu gospodarstwa domowego.

List Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza do premier Beaty Szydło i Ministra Środowiska Jana Szuszko