Reaktywacja Technikum Żeglugi Śródlądowej

We Wrocławiu powstanie, a właściwie zostanie ponownie otwarte, Technikum Żeglugi Śródlądowej. Taka szkoła funkcjonowała przez ponad 50 lat – do 2005 – roku przy ul. Brucknera 10. Nowa lokalizacja to prawdopodobnie ul. Młodych Techników.

Nowo utworzona szkoła średnia zacznie funkcjonowanie od 1 września 2017 r. Technikum będzie kształcić w zawodzie technik żeglugi śródlądowej. Na początek jest planowane uruchomienie jednej klasy. Uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. planowania podróży statkiem, prowadzenia statku i manewrowania, przewożenia ładunków drogą wodną, obsługi siłowni statkowych i urządzeń pomocniczych czy prowadzenia akcji ratowniczych.

Absolwenci znajdą pracę nie tylko na statkach rzecznych, ale również w stoczniach i instytucjach administracji publicznej. Będą mogli również kontynuować naukę na studiach morskich.

Obecnie w Polsce działają dwie szkoły kształcące w tym kierunku. Wrocław będzie trzecim miastem, po Kędzierzynie Koźlu i Nakle nad Notecią, gdzie działają Zespoły Szkół Żeglugi Śródlądowej, w którym zostanie utworzona tego typu placówka.

O reaktywację technikum od lat walczyli absolwenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Absolwentów TŻŚ.