Regaty Kajakarskie VIP-ów

Hotel Tumski już po raz dziesiąty organizuje Regaty Kajakarskie Vip-ów O Puchar Prezydenta Miasta Wrocławia. Impreza startuje 19 czerwca 2011 na Odrze, w okolicy Ostrowa Tumskiego.

Regaty Kajakarskie Vip-ów to impreza cykliczna, organizowana w ramach Święta Wrocławia. Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich uczestników, przyczynia się do promowania walorów rekreacyjno-wypoczynkowych rzeki Odry wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

Jak co roku, zapraszamy do wspólnej rywalizacji przedstawicieli najważniejszych urzędów miasta i województwa, wrocławskich uczelni oraz ludzi biznesu i świata kultury. Impreza ta jest doskonałą okazją do działań na rzecz integracji środowiska biznesu, samorządu lokalnego i gospodarczego, a także instytucji działających we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To również szczególny sposób promowania idei przywrócenia Odrze jej historycznie uzasadnionej aktywności, jako miejsca otwartego dla sportu i turystyki, zgodnie z założeniem ,,Wrocław zwraca się do Odry”.

Imprezie patronuje Prezydent Miasta Wrocławia, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Urzędy Marszałkowski i Wojewódzki oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna. W tym roku, już po raz drugi, we współorganizację imprezy aktywnie włączyła się Fundacja Pro Culturae Bono, zajmująca się m. in. promowaniem turystyki aktywnej, kulturowej i biznesowej na terenie Dolnego Śląska. Patronat medialny objęli: dzielnicewroclawia.pl, Brief, Polish Market oraz TVP Wrocław i Radio Rodzina.

Kajakarskie osady zawodników składające się z przedstawicieli władz miasta, województwa, samorządów, świata kultury, nauki i biznesu będą się zmagać z nurtem Odry płynąc na trasie z Mostu Pokoju do Mostu Tumskiego.

Serdecznie zapraszamy Wrocławian i turystów do aktywnego kibicowania zawodnikom wzdłuż Bulwaru Dunikowskiego i Włostowica. Sportowe zmagania rozpoczną się 19 czerwca 2011 w niedzielę, około godziny 15.00.