Regionalne Finały Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej – PolSailing

Dnia 2 września w Gdańsku, Gdyni, Kaliszu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Pszczynie, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, oraz Wrocławiu, odbędą się Regionalne Finały Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej –PolSailing.

PolSailing jest największym w Polsce, kompleksowym programem wsparcia i popularyzacji żeglarstwa realizowanym przez Polski Związek Żeglarski we wspó

łpracy z Okręgowymi Związkami Żeglarskimi i klubami oraz przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Podczas Regionalnego Finału PolSailing, całe rodziny, dorośli wraz z dziećmi – w szczególności tegoroczni uczestnicy PolSailing, będą podsumowywać udział w programie. Imprezy regionalne będą miały charakter sportowy, piknikowy a przede wszystkim integracyjny. Program Finału zakłada przeprowadzenie animacji żeglarskich, elementów rywalizacji, pokazów zawodników, prezentacji klas regatowych, gier i zabaw ruchowych, warsztatów edukacji żeglarskiej, bezpłatnych rejsów oraz wiele innych atrakcji, które czekają na uczestników .

Z początkiem wakacji na terenie jedenastu miast w Polsce rozpoczęliśmy realizację bezpłatnych zajęć żeglarskich w formule pięciodniowych szkoleń adresowanych do dzieci, które nie miały jeszcze styczności z naszą dyscypliną. Szkolenie skierowane do dzieci w wieku 7-10 lat odbywało się w ośmiu ośrodkach: Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Pszczynie, Szczecinie, Warszawie, oraz Wrocławiu W każdym z wyżej wymienionych miast bezpłatnej edukacji żeglarskiej doświadczyła minimum setka dzieci. Nieco starsi, w wieku 9-12 lat, mogli cieszyć się udziałem w zajęciach edukacji żeglarskiej na windsurfingu. Szkolenie windsurfingowe odbywało się w Gdańsku, Kaliszu, Poznaniu, Sopocie oraz Warszawie, a od tego roku również w Poznaniu. W Każdym ośrodku windsurfingowym zostało przeszkolonych minimum pięćdziesięciu uczestników.” mówi Maciej Szafran – koordynator programu PolSailing. „Regionalny Finał jest okazją do podsumowania wakacyjnych zajęć edukacyjnych w formie zabawy z elementami rywalizacji. Impreza jest otwarta, ma pokazywać możliwości ośrodków żeglarskich na terenie całej Polski, ale również potencjał i uroki samego żeglarstwa, jako aktywności dostępnej dla każdego, mogącej stać się pasją na całe życie” dodaje.

Tegoroczną edycję żeglarskich zajęć edukacyjnych w ramach PolSailing dla dzieci podsumowuje Tomasz Chamera – Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego: „Program PolSailing w tym roku realizowany jest niezwykle intensywnie, a nasza aktywność skupiona była na okresie wakacyjnym. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki daliśmy szansę bezpłatnej nauki żeglarstwa, do której przystąpiło ponad 1000 dzieci z 8 województw, 11 miast 13 ośrodków. Powyższe liczby są budujące zarówno pod względem imponującej ilości nowych adeptów i sympatyków naszej dyscypliny, ale przede wszystkim pod względem dalszej i  konsekwentnej realizacji nadrzędnego zadania PZŻ, jakim jest rozwój i promocja żeglarstwa, które w niedalekiej perspektywie mogą owocować sukcesami na miarę Agnieszki Skrzypulec oraz Irminy Mrózek Gliszczynskiej, aktualnych mistrzyń świata w olimpijskiej klasie 470, które zaczynały przygodę z żeglarstwem właśnie od łódki Optimist. Zapraszam rodziców i opiekunów oraz wszystkie dzieci, aby spróbowali żeglarstwa w każdej dostępnej formie, może właśnie przy okazji Regionalnego Finału PolSailing. W ramach naszego sportu mamy do zaoferowania idealne połączenie aktywności ruchowej z edukacją, nie tylko żeglarską, ale również pro-ekologiczną, a także z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. To wreszcie przyjemność – pasja, a zarazem kształtowanie charakteru, co procentuje na całe życie”.

Co dokładnie będzie się odbywało w regionach/ miastach-gospodarzach programu PolSailing podczas nadchodzącego weekendu? Szczegółowe opisy wydarzeń w poszczególnych miastach znajdują się na stronach:

www.polsailing.pl , www.pya.org.pl

www.fb/PolskiZwiazekZeglarski