Skanska zadba o ochronę przeciwpowodziową Wrocławia

Modernizacja niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry ma się zakończyć we wrześniu 2014 roku. Po wykonaniu wszystkich prac wały zapewnią ochronę Wrocławia przed powodzią porównywalną do tej z 1997 roku. Kontrakt o wartości ponad 48,6 mln złotych netto podpisano z firmą Skanska.

Umowę na realizację kontraktu podpisano 31 sierpnia. Obejmuje on modernizację obwałowań Kotowice-Siedlce, wchodzących w skład Wrocławskiego Węzła Wodnego.

– Przebudową zostanie objęty odcinek obwałowań Odry położony pomiędzy podwrocławskimi miejscowościami Kotowice, Siedlce, Zakrzów, Siechnice oraz Radwanice – mówi Wojciech Kowalczyk, menadżer projektu z firmy Skanska.

Zmodernizowane obwałowania zapewnią możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław fali powodziowej o wielkości do 3100 m3/s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I. Oznacza to zabezpieczenie przed powodzią, podobną do tej z 1997 r.

– Modernizacja wałów nie tylko zapewni skuteczną ochronę przed powodzią. Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym nabrzeży Odry – dodaje Wojciech Kowalczyk.

Skanska przebuduje wał przeciwpowodziowy Kotowice-Siedlce, zmodernizuje wał polderowy Radwanice na odcinku droga opolska-Siechnice oraz wał przeciwpowodziowy w Siechnicach. Przebudowane zostaną wszystkie przejazdy, zjazdy i przepusty wałowe. Prace obejmą też modernizację linii energetycznej i teletechnicznej, wykonanie robót nawierzchniowych i drogowych oraz oznakowania pionowego.

– W ramach przebudowy przewieziemy i wbudujemy ponad 1 mln ton ziemi oraz wbijemy ok. 5,5 km grodzi stalowych typu „Larsen”. Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu – podkreśla Wojciech Kowalczyk.

Na ten cel Polska otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Inwestorem przedsięwzięcia jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Roboty będą realizowane na obszarze Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” i „Grądy w Dolinie Odry”.