XXI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry

Data wydarzenia

Rodzaj wydarzenia

Miejce

zeglarstwo 029-10XXI Regaty o Błękitną Wstęgę Odry i Puchar Prezesa Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

W sobotę, 18 października, w porcie na Odrze obok Urazu i Zalewu Prężyckiego, będzie można wziąć udział w regatach o Błękitną Wstęgę Odry – dla łodzi typu Optimist, Cadet, Europa, Laser, „470”. Z kolei dla łodzi typu Omega i jachtów kabinowych zorganizowane będą Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ.

Organizatorami regat są Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Port Uraz.

Startujące klasy:

  • Optimist, Cadet, Europa, Laser, „470” – Regaty o Błękitną Wstęgę Odry, pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie.
  • Omega, jachty kabinowe – Regaty o Puchar Prezesa WrOZŻ, pod warunkiem zgłoszenia do zawodów minimum 3 łodzi w danej klasie.

Minimalna liczebność załóg to dwie osoby.

W regatach stosowany będzie System Małych Punktów. Punktacja będzie prowadzona osobno dla każdej klasy łodzi.
W regatach o Błękitną Wstęgę Odry (Optimist, Cadet, Europa, Laser, „470”) przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Regaty te zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.

W regatach o Puchar Prezesa WrOZŻ (Omega, kabinowe) przewiduje się rozegranie 4 wyścigów. Regaty te zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 2 wyścigów.

  • Start do pierwszego wyścigu – o godz. 11:00
  • Start do ostatniego wyścigu – o godz. 14:00
  • Ogłoszenie wyników regat i wręczenie nagród nastąpi o godz. 16:00 na przystani Portu Uraz podczas uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego 2014

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w godz. 09:00 – 10:00 w Biurze Regat na przystani żeglarskiej Portu Uraz. Tam także można dokonać wodowania łodzi. Przy zgłoszeniu trzeba mieć ze sobą aktualne badania lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w regatach oraz ubezpieczenie OC lub podpisanie stosownego oświadczenia. Organizator nie będzie pobierał opłat wpisowych.

Zdobywcy I miejsc w klasyfikacji indywidualnej w każdej z klas otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Henri Lloyd, a wszyscy uczestnicy regat otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie załogi łodzi klasy Omega i kabinowych otrzymają „Puchary Prezesa WrOZŻ”.

Na terenie przystani Portu Uraz w sobotę 18 października o godz. 16:00 odbędzie się uroczyste zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2014, a o godz. 17:30 koncert zespołu muzycznego oraz ognisko żeglarskie.