Wzdłuż rzek będą powstawać ścieżki rowerowe. A po wałach pojedziemy na „dwóch kółkach” legalnie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w połowie maja ustawę, która ułatwi budowę ścieżek rowerowych i wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek. Nowe przepisy umożliwią także jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne, a także kilku innych ustaw, prezydent Komorowski skierował do Sejmu w sierpniu zeszłego roku, a posłowie uchwalili nowelę w kwietniu. Złożony 11 maja przez Bronisława Komorowskiego podpis zakończył proces legislacyjny.
Nowelizacja ma ułatwić budowę dróg rowerowych i wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek oraz umożliwić jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

Cieszę się z góry, że ta ustawa będzie dobrze działała na rzecz zwiększenia dostępności szlaków rowerowych, także na rzecz poprawy ich jakości – mówi prezydent Bronisław Komorowski.

Zgodnie z ustawą, drogi rowerowe będą traktowane jak inwestycje celu publicznego, co ułatwi budowę szlaków dla rowerzystów niezależnie od systemu dróg przeznaczonych dla ruchu samochodowego.

Legalnie po wałach

Podpisując nowelizację prezydent mówił, że cieszy się z możliwości zrealizowania zamysłu Grażyny Staniszewskiej, która od lat zabiegała, aby wały przeciwpowodziowe były dostępne dla rowerzystów.

Abyśmy mogli nimi jeździć, legalnie, uczciwie, bez poczucia nadwyrężania prawa polskiego, ale również abyśmy mogli zachęcać samorządy do tego, aby na wałach rowerowych powstawały ścieżki rowerowe z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Bronisław Komorowski.

Jak dodaje prezydent, samorządy wojewódzkie planują już wydanie dużych środków na zaadaptowanie dla ścieżek rowerowych istniejących wałów, bądź tam, gdzie wały trzeba umocnić lub podwyższyć – na budowę na nich atrakcyjnych dróg dla rowerzystów.
Dzięki temu wały powodziowe zostaną wykorzystane jako naturalna i już istniejąca sieć szlaków rowerowych.

Cieszę się również dlatego, bo to przykład wykorzystania tego, co mamy – nie żadnej wielkiej inwestycji, tylko umiejętnego wykorzystania tego, co już jest, w taki sposób, by służyło różnym funkcjom. A powoli, powoli, pewnie przez parę lat, zbudujemy prawdziwe ścieżki na wałach przeciwpowodziowych – zaznacza Bronisław Komorowski.

Prezydencka ustawa ułatwi budowę dróg rowerowych oraz wyznaczanie szlaków turystycznych szczególnie wzdłuż rzek, ale także na wielu innych, atrakcyjnych krajobrazowo obszarach, co korzystnie wpłynie na rozwój turystyki rowerowej.

Ponadto samo użytkowanie wałów przeciwpowodziowych do jazdy rowerem stanie się zgodne z prawem. W myśl dotychczas obowiązujących przepisów było to zabronione i groziło grzywną lub naganą.