XVIII Jesienne Turystyczne Regaty Długodystansowe „URAZ 2012”

Już 6 października z Rędzina wystartują regaty do portu Uraz. Na trasie zaplanowano kilka wyścigów. Z kolei 7 października impreza przeniesie się na Zalew Prężycki.

Termin regat: 6 – 7 października 2012 r.
Trasa regat:
sobota, 6 października:
Zawody zostaną rozegrane na odcinku rzeki Odry od Rędzina do miejscowości Uraz,
przy czym trasa zostanie podzielona na kilka etapów (wyścigów). Linia startu i mety każdego etapu będzie wyznaczona przez Sędziego Głównego regat znajdującego się na statku Komisji Sędziowskiej.
Wstępnie przewiduje się następujące etapy regat:
I wyścig: rozlewisko poniżej śluzy Rędzin (261 km) – I linia WN (265 km),
II wyścig: I linia WN (265 km) – Janówek (268 km),
III wyścig: Janówek (268 km) – II linia WN (271 km),
IV wyścig: II linia WN (271 km) – Port Uraz (276 km),
Zakończenie regat: Port Uraz
Niedziela 7 października:
Na Zalewie Prężyckim odbędą się regaty po trójkącie o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego.

Szczegółowy program regat:
Pierwszego dnia, 6 października 2012 r.
– śluzowanie przez śluzę Rędzin – godz. 09.30 – 10.00,
– przyjmowanie zgłoszeń: w dolnym awanporcie śluzy Rędzin – godz. 10.00 – 10.45,
– start do pierwszego wyścigu – rozlewisko poniżej śluzy Rędzin – godz. 11.00,
– start do kolejnych wyścigów zostanie ogłoszony każdorazowo przez Komisję Sędziowską,
– zakończenie regat długodystansowych oraz wręczenie dyplomów i pucharów odbędzie się podczas ogniska na terenie Portu Uraz około godz. 16.00, po osiągnięciu mety przez ostatni jacht biorący udział w zawodach.
Drugiego dnia, 7 października 2011 r. o godz. 9.00 na Zalewie Prężyckim przewidziane są regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. Wręczenie Pucharu Starosty Powiatu Trzebnickiego nastąpi w Porcie Uraz.
Następnie zorganizowany będzie hol do śluzy Rędzin.

Organizatorzy regat: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, Port Uraz.
Sponsorzy imprezy: Port Uraz, Starosta Powiatu Trzebnickiego.

Zasady rozgrywania regat:
Regaty rozegrane zostaną zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi. W regatach stosowany będzie system małych punktów. Instrukcja żeglugi ogłoszona będzie przez Sędziego Głównego w dniu przyjmowania zgłoszeń.
Regaty zostaną rozegrane w klasach: Omega, klasa kabinowa oraz Open.
Minimalna liczebność załóg: 3 osoby w klasach: Omega i jachty kabinowe, a w klasie Open wg przepisów klasowych jachtów startujących w tej klasie.
Regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego będą klasyfikowane wg oddzielnego regulaminu.
Wszystkie jachty muszą być wyposażone w odpowiednie środki ratunkowe, a sternicy winni posiadać wymagane uprawnienia. Żegluga będzie się odbywać na szlaku żeglownym, gdzie obowiązują przepisy ustawy o żegludze śródlądowej, w szczególności „Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych”.
Z uwagi na przewidywany długi czas trwania imprezy załogi powinny zadbać o należyte zaopatrzenie w prowiant i ciepłą nieprzemakalną odzież.
Niedozwolone jest stosowanie przez uczestników imprezy podczas trwania wyścigów jakichkolwiek środków dopingujących oraz innych tzw. psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Sędziowską faktu nieprzestrzegania przez uczestnika tego wymogu, jego jacht będzie wykluczony z imprezy.

Nagrody: Załogi zwycięskich jachtów w każdej ze startujących klas otrzymają puchary, a wszyscy uczestnicy regat pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy regat na Zalewie Prężyckim otrzymają Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego.

Wpisowe: 20 zł od osoby, dla uczniów i studentów – zniżka 50%.
Wyżywienie podczas trwania regat: we własnym zakresie.
Przewiduje się zorganizowanie ogniska i grilla w Porcie Uraz na zakończenie 1 dnia imprezy.

Noclegi: dla uczestników regat są zarezerwowane noclegi w Porcie Uraz:
– w tawernie – 10 miejsc w cenie 40 zł od osoby,
– na wspólnej sali bez łózek w cenie 10 zł od osoby, w związku z czym należy się zaopatrzyć się w karimaty i śpiwory. Opłata za nocleg będzie pobierana na miejscu w Porcie Uraz.

Informacje dodatkowe:
W uzgodnieniu z kol. Piotrem Słabym z Portu Uraz w pierwszy dzień regat (sobota) będzie zorganizowane holowanie jachtów z dolnego awanporu śluzy Szczytniki do śluzy Rędzin. Statek „ARKA” będzie oczekiwał na chętnych w dolnym awanporcie śluzy Szczytniki do godz. 08.00 rano! Śluzowanie przez śluzę Miejską przewidziane jest o godz. 09.00. Do konwoju można dołączyć również za śluzą Miejską.
Informacje w sprawie holowania bezpośrednio u kol. Piotra Słabego tel. 601 870 090.
Śluza Miejska jest czynna w godz. 06.00 – 20.00 (śluzowanie po wcześniejszym zgłoszeniu na śluzie Różanka tel. 71 329 13 98; 71 329 41 77 wew. 10).
Koszty śluzowań załogi pokrywają we własnym zakresie.