Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej powołany przez Radę Miejską Wrocławia, zaczął działalność 1 stycznia 2000 r. jako jednostka budżetowa gminy.  ZZM podejmuje się przedsięwzięć dążących do poprawy atrakcyjności zieleni w mieście. Opierając się na wieloletnich planach inwestycyjnych miasta i we współpracy z innymi podmiotami, odpowiada za takie zagospodarowanie krajobrazu miejskiego, które będzie miało wpływ na poprawę klimatu, czystości powietrza i jakości wypoczynku wszystkich mieszkańców.