Zazieleni się nad Odrą. Trzy tysiące drzew w trzy lata

WWF nad Odrą

Do końca 2017 roku w korytarzu Odry zostaną zasadzone trzy tysiące drzew. – 90 procent tego planu uda nam się zrealizować jeszcze tej jesieni i wiosną przyszłego roku – zapowiadają urzędnicy. Tak imponujące tempo to efekt porozumienia między miastem a RZGW.

O nasadzeniach kompensacyjnych wzdłuż Odry, które zrekompensują straty zieleni związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego, urzędnicy informowali już kilka miesięcy temu. Teraz poznaliśmy bardziej sprecyzowane plany dotyczące nowych drzew w korytarzu płynącej przez Wrocław rzeki.

Miasto zawarło w tej sprawie porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnym za modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego.

– Dzięki temu porozumieniu wzdłuż Odry zostaną nasadzone dokładnie 1772 drzewa, z tego ponad 700 jesienią tego roku, a tysiąc – wiosną 2015 – zapowiada Krzysztof Działa, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

Najwięcej, bo ponad 1400 tych drzew pojawi się wzdłuż ulic (m.in. 40 drzew na wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego), ponad 250 na bulwarach i promenadach (m.in. 145 drzew na ul. Kanałowej), a niespełna 100 – na skwerach i zieleńcach (m.in. 16 drzew w zieleńcu przy moście Szczytnickim).

A to nie koniec planów związanych z nasadzeniami wzdłuż Odry.

– Łącznie w korytarzu Odry nasadzimy do 2017 roku trzy tysiące drzew – podkreśla Krzysztof Działa.

Na tę liczbę, oprócz ponad 1700 drzew zasadzonych przez RZWG, składa się prawie 630 drzew, które Zarząd Zieleni Miejskiej zasadzi jeszcze tej jesieni, a także niespełna 650 kolejnych, które pojawią się w latach 2015-2017. Część z tych 650 drzew to nasadzenia planowane przez ZZM, część – przez RZGW, a część – przez inne jednostki w ramach różnych inwestycji.

– Cały ten plan zostanie w 90 procentach zrealizowany jesienią 2014 i wiosną 2015 roku. To radykalne przyśpieszenie względem naszych pierwotnych założeń – dodaje Tomasz Ossowicz, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

W całym Wrocławiu w tym roku pojawi się łącznie 2900 nowych drzew.

  • iTato

    słowo „drzew” jest na wyrost, chodzi o drzewka, które za kilka-naście lat będę de facto drzewami.